Next level

We stimuleren gemeenten om naast de 6 criteria verdere stappen te nemen om eerlijke handel te ondersteunen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld werken rond eerlijke textiel, fair ICT en duurzaam bankieren.
Vanaf 2022 kan je hier ook de activiteiten en acties registeren i.k.v. bewust en duurzaam consumeren en produceren (repair, share en deelactiviteiten). Immers ook dat zijn thema’s waarin fairness, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid doelstellingen zijn.
De ‘next level’ acties behoren niet tot de verplichte 6 criteria om de titel te behalen/behouden, maar we ondersteunen jullie wel graag in de realisatie hiervan!

‘Next level’ behoort niet tot de verplichte 6 criteria om de titel van FairTradeGemeente te behalen. Heb je als gemeente meer ambitie en capaciteit om in te zetten op eerlijke handel? Dan kan je met deze next level ideeën aan de slag gaan!

EERLIJK TEXTIEL

Ook op vlak van textiel heeft eerlijke handel heel wat te betekenen! Ontdek hier verschillende initiatieven van FairTradeGemeenten, of onze scholenactie met fairtradekatoen. Jouw gemeente kan op tal van manieren inzetten op eerlijk textiel, kies voor eerlijke kleding (bv. via Cottover) voor:

  • De uniformen van het gemeente/stadspersoneel (groendienst, schoonmaakdienst, politie,…)
  • Sportkledij of uniformen op school
  • De T-shirts en sweaters van de lokale jeugdbeweging
  • De kleding van de sportclubs

Achter onze dagelijkse kleding zit een heel uitgebreide productieketen: de boer die het katoenzaadje in grond plant, de boer die katoen oogst, de arbeider die katoen weeft tot stof, de kledingarbeider die de stof kleurt, knipt of stikt, de werknemers in de transportsector,… Onze kleding gaat door heel wat handen alvorens het in onze kleerkast belandt. En niet alles verloopt op een eerlijke manier.

Er zijn naar schatting ongeveer 100 miljoen familiale boerderijen actief in de katoenteelt. De overgrote meerderheid daarvan bestaat uit kleinschalige boeren. In Mali leven bijvoorbeeld vier miljoen mensen van de katoenteelt: de katoensector vormt er de belangrijkste bron van exportinkomsten van het land. De voorbije vijftig jaar is de wereldproductie van katoen meer dan verdubbeld. Maar de boer ontvangt nog steeds geen eerlijk loon voor z’n werk. Miljoenen kleinschalige boeren over de hele wereld, voor wie deze teelt levensbelangrijk is en die totaal onzichtbaar geïsoleerd zitten aan het uiteinde van de productieketen, zijn overgeleverd aan grote schommelingen van de wereldprijzen en aan katoenprijzen die te laag geworden zijn. Daarenboven werken katoenarbeiders vaak in precaire arbeidsomstandigheden: denk maar aan de lange werkdagen en de invloed van chemische stoffen op de gezondheid.

Eerlijke handel wil hier een oplossing voor bieden. Het Fairtrade systeem startte daarom met het certificeren van fairtradekatoen:

  • Fairtrade garandeert heel strenge milieunormen om de natuur te beschermen, maar ook om de gezondheid én de veiligheid te garanderen van de gezinnen van de katoenboeren. Fairtrade verbiedt genetisch gemodificeerd zaaigoed en gevaarlijke chemische stoffen.
  • De Fairtrade minimumprijs zorgt voor stabiliteit, en vormt een vangnet wanneer de katoenprijzen te laag zijn om de kosten van een duurzame teelt te dekken en te voorzien in de essentiële noden van een gezin. Die gegarandeerde minimumprijs wordt bepaald per productieregio en per gekweekte variëteit (Gossypium hirsutum of barbadense). In India wordt de gegarandeerde minimumprijs ook bepaald op basis van de lengte van de katoenvezel.
  • De Fairtrade premie biedt kwekers de mogelijkheid om niet enkel te investeren in productiviteit en kwaliteit, maar ook in ontwikkelingsprojecten zoals sociale basisdiensten: toegang tot gezondheidszorg, tot onderwijs en drinkbaar water of scholen. Onderwijsprojecten vertegenwoordigen 35% van de investeringen die mogelijk zijn dankzij de Fairtrade premie in de katoensector.
  • Naast de economische, ecologische en sociale voordelen geeft eerlijke handel ten slotte ook een stem aan spelers die volledig onzichtbaar zijn aan het begin van een lange en complexe toeleveringsketen in de textielindustrie. Fairtrade versterkt de capaciteiten van de producentenorganisaties om te onderhandelen, om hun plaats in te nemen op internationale markten en rechtstreekse economische partnerschappen aan te gaan met bedrijven of merken.

Interessante downloads:

FAIR ICT

Ook in de ICT-wereld zijn nog heel wat stappen te zetten richting een milieu- en mensvriendelijke productieketen. Als grote aankopers van ICT hebben lokale besturen een belangrijke hefboom in handen om de toeleveringsketen van ICT-producten fair te maken.

De productie van computers, laptops, smartphones,… heeft een grote impact op het milieu en de arbeiders in de productieketen. Om deze toestellen te kunnen produceren, moeten er bepaalde metalen en mineralen worden ontgonnen. De ontginning gaat vaak gepaard met schendingen van de mensenrechten en een ecologische impact op de omgeving. Na de ontginning van de grondstoffen, worden de toestellen in lageloonlanden geassembleerd. Ook hier worden arbeids- en milieunormen vaak niet gerespecteerd. Daarenboven is de levensduur van elektronica vaak kort, waardoor er een gigantische hoop e-waste op de afvalberg belandt.

Wil jouw gemeente inzetten op faire ICT? Neem dan zeker eens een kijkje bij Fair Flanders ICT.

Interessante downloads:

 

DUURZAAM BANKIEREN

Er is veel geld in omloop in de wereld. Maar niet al het geld in omloop wordt geïnvesteerd in eerlijke handel, integendeel: een groot deel van de investeringen zijn gefocust op het maken van winsten en vergeten daarbij milieu- en mensenrechten. Maar het is ook mogelijk om geld op een duurzame manier te benutten: geld in omloop kan gebruikt worden om mens en milieu op een positieve manier te ondersteunen. Er wordt dan omgegaan met geld op een ethische, transparante en democratische manier.  Ontdek op Bankwijzer hoe ethisch jouw bank is: je vindt er de scores van jouw bank op negen maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering, mensenrechten en belastingontduiking. Ontdek alles over ethisch bankieren op FairFin.

Interessante info:

BEWUST VERBRUIKEN

Zet de gemeente zelf in op acties en activiteiten of ondersteunt de gemeente organisaties die zich richten op bewust, ecologisch en duurzaam verbruiken, denk aan repair, share en hergebruik.

Ontdek alles over dit thema op De Transformisten.

Nog interessante info:

Is er nog een ander thema waarop jouw gemeente graag zou inzetten? Neem gerust contact op met info@fairtradegemeenten.be en we zoeken het samen met jou uit.