Notification: you are in staging mode.

Welkom op de Fair-O-Meter

Wat is de Fair-O-Meter?

De Fair-O-Meter is een vragenlijst om het gemeentelijk engagement voor eerlijke handel te meten. Deze vragenlijst dient als herbevestiging van de titel FairTradeGemeente. Dankzij de Fair-O-Meter meten we de impact van alle FairTradeGemeenten in Vlaanderen en Wallonië, en zetten we samen grote stappen richting meer eerlijke en duurzame handel. In 2021 verschijnen hier de gemeentelijke resultaten.

*** Stand van zaken Fair-O-Meter: verwerking resultaten ***

Aan alle vrijwilligers en ambtenaren: bedankt om jullie titel van FairTradeGemeente te herbevestigen via de Fair-O-Meter. Momenteel worden alle resultaten geanalyseerd en verwerkt. Van zodra de resultaten gekend zijn, brengen wij jullie op de hoogte via de website en via e-mail (richtlijn: eind februari / begin maart).

Fair-O-Meter 2020: herbevestig de titel van jouw FairTradeGemeente voor 17 januari 2021

Het is weer tijd om de titel van jouw FairTradeGemeente te herbevestigen via de Fair-O-Meter vragenlijst. Het is bovendien een handig instrument om het gemeentelijk engagement op vlak van eerlijke handel te meten. Hoe je dat kan doen, ontdek je hier! De gemeenten hebben tot 17 januari 2021 de tijd om de Fair-O-Meter in te vullen.

  • Via www.fairometer.be kan je de vragenlijst invullen: de verantwoordelijke ambtenaar en opgegeven vrijwilliger van de trekkersgroep ontvangen hiervoor een inlogcode voor 31 oktober 2020. Kwam de code niet bij de juiste persoon terecht? Contacteer dan info@fairtradegemeenten.be.
  • Vorig jaar lanceerden we voor de eerste keer de Fair-O-Meter: op basis van de feedback van gemeenten hebben we enkele zaken aangepast en vereenvoudigd. Neem daarom zeker eerst de inleidende tekst door op www.fairometer.be (of zie hoofdstuk hieronder: ‘belangrijke info voor het invullen van de Fair-O-Meter’).
  • De Fair-O-Meter is voortaan een tweejaarlijkse herbevestiging van de titel. In deze editie rapporteren gemeenten over het jaar 2019 en 2020.
  • Werk je met verschillende personen samen aan de vragenlijst (bv. ambtenaar + verschillende vrijwilligers van de trekkersgroep)? Of vul je de vragenlijst liever eerst offline in? Dan kan je hier een online versie van de vragenlijst downloaden (klik hier). Let op: de finale versie moet wel online ingevuld worden.

Bedankt, succes, en bij vragen één adres: info@fairtradegemeenten.be

Belangrijke info voor het invullen van de Fair-O-Meter

Op basis van de feedback van gemeenten op de vorige editie, hebben we enkele zaken aangepast en vereenvoudigd. Gelieve daarom voor het invullen eerst onderstaande zaken door te nemen.

WAAROM MOET MIJN GEMEENTE DE FAIR-O-METER INVULLEN?

Dankzij de Fair-O-Meter meten we de impact van alle FairTradeGemeenten in Vlaanderen en Wallonië, en zetten we samen grote stappen richting meer eerlijke handel. Het invullen van de Fair-O-Meter dient als herbevestiging van de titel FairTradeGemeente. Bovendien is het de ideale manier om de impact van jullie gemeentelijk engagement te meten.

TWEEJAARLIJKSE HERBEVESTIGING: OVER WELK JAAR MOET IK RAPPORTEREN?

In 2019 rapporteerden jullie over het jaar 2018. Voortaan is de Fair-O-Meter een tweejaarlijkse herbevestiging van de titel: in 2020 rapporteren gemeenten dus over het jaar 2019 en 2020. Je kan de antwoorden in de vragenlijst bijgevolg staven met informatie uit beide jaren. Moet je bv. opgeven welke events er werden georganiseerd? Dan kan je events uit 2019 en/of 2020 opgeven. Door corona was het geen evident jaar om acties en events te organiseren. Dit zal hierdoor dus geen grote invloed hebben op jullie eindresultaat, aangezien jullie ook events uit 2019 kunnen ingeven.

WIE VULT DE FAIR-O-METER IN?

De Fair-O-Meter wordt ingevuld in samenwerking tussen de verantwoordelijke ambtenaar en de vrijwilligers van de trekkersgroep. Voor eind oktober zal de verantwoordelijke ambtenaar en de opgegeven verantwoordelijke vrijwilliger via e-mail een inlogcode ontvangen om de vragenlijst online in te vullen via www.fairometer.be. Veel gemeenten werken met verschillende mensen samen aan de vragenlijst, daarom zetten we ook een Word-document met de vragenlijst online om te downloaden (klik hier). Zo kan je de vragenlijst eenvoudig laten rondgaan en samen invullen. Let op: de finale versie moet wel online ingevuld worden, en gevaloriseerd zijn door de trekkersgroep. Heeft niet de juiste persoon de inlogcode voor het online invullen ontvangen? Geef dan een seintje aan info@fairtradegemeenten.be.

WAAR VUL IK DE FAIR-O-METER IN?

Via de link www.fairometer.be. Aan de rechterkant zie je een keuzemenu ‘Kies uw gemeente’ waarin je jouw gemeente kan selecteren en de ontvangen inlogcode kan ingeven.

DEADLINE: 17 JANUARI 2021

De deadline voor invullen is zondag 17 januari 2021. Begin 2021 valideren wij alle vragenlijsten en ontvangen jullie een nieuwe score + herbevestiging van de titel FairTradeGemeente.

6 CRITERIA? 10 CRITERIA?

Graag werken we met deze Fair-O-Meter de onduidelijkheid over de criteria weg. In 2018 werden er 10 criteria gelanceerd, als aanvulling en verderzetting op de 6 criteria. We hebben gemerkt dat het niet voor elke gemeente haalbaar is om hierop in te zetten. Daarom maakten we de keuze om ‘terug te schakelen’ naar de 6 criteria. Dit betekent niet dat jullie inzet en engagement verloren moeite is, integendeel! Het mooie engagement van de vrijwilligers en besturen voor de 10 criteria, wordt mee gevaloriseerd. 

Omschakeling om 2 redenen:

  1.     We zoeken naar een model dat voor alle 203 FairTradeGemeenten haalbaar is. Helaas merkten we dat niet alle gemeenten konden meespringen op de kar van de 10 criteria (we werken met zowel kleine als grote gemeenten/steden, met elk hun eigen capaciteiten). Dit betekent absoluut geen verloren moeite voor de gemeenten die volop voor de 10 criteria zijn gegaan. Dit engagement wordt namelijk mee gevaloriseerd in de Fair-O-Meter. We voegden bovendien een hoofdstuk ‘next level’ toe voor de gemeenten die meer capaciteit hebben binnen de campagne. Zo hopen we iedereen mee te krijgen en samen stappen te zetten richting meer eerlijke handel.
  2.     We moeten relevant blijven binnen de internationale Fair Trade Towns campagne met eenduidige criteria, waarbinnen zowel nationaal als internationaal wordt gewerkt met de 6 criteria. 

WAT MET DE ‘NEXT LEVEL’ VRAGEN?

We voegden op het einde van de vragenlijst een hoofdstukje ‘next level’ toe. Dit zijn extra stappen die jullie gemeente kan zetten. Dit behoort niet tot de verplichte 6 criteria, maar ook voor die extra stappen willen we ondersteuning bieden en jullie engagement valideren.

GDPR

De informatie en uploads uit deze Fair-O-Meter worden niet publiek verspreid zonder toestemming van de betrokken gemeente.