Notification: you are in staging mode.

7. De connectie tussen Faire Gemeente en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken voor iedereen. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder België. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.  Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Door je engagementen als Faire Gemeente draag je automatisch bij aan het dichterbij brengen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Door je in te zetten voor de doelstellingen en activiteiten van Faire Gemeente draag je maar liefst bij aan 12 van de 17 ontwikkelingsdoelen!

Andere organisaties en personen werken vanuit andere invalshoeken aan het behalen van de SDG’s. Door met deze partijen samen te werken, bundel je krachten en kun je samen werken aan meer zichtbaarheid van de doelen. Dit is positief voor alle betrokken partijen en voor de wereld.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil haar leden ondersteunen door de belangen van het lokale beleid (mee) te behartigen, kennis te delen en de lokale besturen samen te brengen met hun partners. Ideale partner voor de Faire Gemeenten dus!

Sinds de komst van de Agenda 2030, ondersteunt de VVSG haar leden bij het vertalen van de SDG’s naar hun gemeentelijk beleid.  Samen gaan we op zoek naar hoe de engagementen van een Faire Gemeente hieraan kunnen bijdragen.

Heleen Voeten werkt binnen VVSG rond de SDG’s en internationale samenwerking als stafmedewerker dienst bestuur & strategie. Ze zet o.a. in op lokale vertaling van de SDG’s en organiseert de jaarlijkse Week van de Duurzame Gemeente.

Klik hier voor de presentatie.

In Faire Gemeente De Pinte gaan ze bewust aan de slag met de SDG’s in het meerjarenplan 2020-2025, in de communicatie naar de burgers via het gemeenteblad, een SDG-Challenge voor de jeugdverenigingen. En nog veel meer.

Lieve Van Lancker, burgemeester van De Pinte, vertelt hoe ze als Faire Gemeente de SDG’s op alle beleidsdomeinen trachten in te passen en concreet te maken Het is een proces van vallen en opstaan maar met successen voor de volhouders.

Klik hier voor de presentatie.