Notification: you are in staging mode.

3. Hoe begin je aan een lokale en duurzame voedselstrategie? 

Het 6de criterium is uniek in de Belgische campagne. De campagne Fairtrade Towns startte in 2000 in Groot-Brittannië met 5 criteria, die in alle overige landen wereldwijd werden overgenomen. België voegde als eerste een 6de criterium toe, waarbij de campagne werd doorgetrokken naar de lokale voedselketen. Met het zesde criterium trachten we een brug te slaan tussen Noord en Zuid, en de landbouwers wereldwijd te ondersteunen. Bepaalde producten kunnen (op duurzame manier) geproduceerd worden in onze streek, en die consumeren we dan ook graag lokaal. Andere producten kunnen echter uitsluitend in een uitheems klimaat geproduceerd worden, en ook voor deze boeren en producten willen we een correcte prijs betalen.

Criterium 6 zet ‘voedselproductie en -consumptie’ op de agenda samen met klimaat-, sociale en economische doelen. Als Faire Gemeente engageer je je om de eerlijke, lokale en duurzame initiatieven samen te brengen. In sommige gemeenten wordt geëxperimenteerd met een Buurderij in de Wereldwinkel, met Voedselteam-pakketten in de Wereldwinkel, met boerenmarkten waar ook eerlijke producten te vinden zijn, met producten waar korte keten en eerlijke ingrediënten samen in verwerkt zijn, enzovoort.

En er zijn ook gemeenten die inzetten voor een lokale en duurzame voedselstrategie waarbij burgers, beleidsmakers, boeren en andere lokale actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren. In deze strategie roepen we op om lokaal, bio én fair trade hand in hand te laten gaan om de klimatologische, sociale en economische doelstellingen te halen.

Steven Desair was tot voor kort deskundige lokaal duurzaam voedselbeleid bij de VVSG en in die hoedanigheid samensteller van het ‘Kookboek Lokaal Voedselbeleid’. Dit kookboek is de kers op de taart van drie jaar werken met lokale besturen aan circulair voedselbeleid waarbij de gemeenten gesensibiliseerd en geïnformeerd werden omtrent de voedseluitdagingen en vooral de voedselkansen die op hun bord liggen. Uit deze inspiratienota blijkt duidelijk hoe onmisbaar de lokale besturen zijn in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en gezonder voedselsysteem.

Steven is dus de ideale chef om jou de juiste ingrediënten te leren kennen en een stappenplan aan te reiken om er mee aan de slag te gaan in jouw Faire Gemeente. Want ook zonder externe ondersteuning kan je al ver springen. Steven zet je concreet op weg.

Klik hier voor de presentatie.

Steeds meer particulieren openen een zaak in lokale en duurzame voeding. Hierbij zijn eerlijke handel en korte keten belangrijke pijlers. Wanneer een Faire Gemeente en lokale producenten de koppen bij elkaar steken, kan een (langetermijnvisie)visie uitgewerkt worden rond een lokale en duurzame voedselproductie en -consumptie.

Ook de stad Sint-Truiden droomt van een duurzaam voedselsysteem. Evert Bessemans, deskundige lokaal mondiaal beleid én bezieler van ‘(h)eerlijk Haspengouw’ vertelt hoe zij tot een lokale duurzame voedselstrategie zijn gekomen en hoe eerlijke handel hierin zijn plaats vindt.

Klik hier voor de presentatie.